Så väljer du rätt ekolod – Tips och guidning

Många som är på jakt efter ett ekolod blir lätt förvirrade av alla de olika alternativ som finns att välja mellan på marknaden. Det finns många olika tekniker och modeller som alla fungerar bra i olika situationer.

För att du ska kunna göra ett bra val krävs det att du har koll på vad de olika ekolodstyperna har att erbjuda.

När jag själv var på jakt efter ett nytt ekolod till båten märkte jag dock att det är mycket information att ta in om du vill ha koll på de tekniker som tillverkarna har att erbjuda.

Jag har därför sammanställt en guide med information och tips för att hjälpa dig hitta rätt bland marknadens olika ekolod, så att du kan hitta vilken typ av ekolod som passar dig bäst.

Jag har valt att fokusera på några av de vanligaste ekolodstyperna för att ta reda på vad som skiljer dem åt, samt när varje ekolodstyp passar bäst att använda.

Dessa ekolodstyper är:

Vilken typ av ekolod ska jag välja?

Här följer en genomgång av de vanligaste ekolodstyperna. Tanken är att ge dig en bild av hur de fungerar samt understryka skillnaderna mellan dem, och eventuella för- och nackdelar med varje ekolodstyp.

Traditionellt ekolod

Det traditionella ekolodet har funnits på marknaden länge och är idag den vanligaste typen av ekolod på marknaden. De flesta ekolod har idag ett läge där du kan välja att se en traditionell ekolodsbild, vilket gör att det ses som en basfunktion även de mer avancerade modellerna.

Hur fungerar ett traditionellt ekolod?

Det traditionella ekolodet sänder ut en ultraljudsvåg som breder ut sig likt en kon under din båt. Det är sedan bottenstruktur och objekt inuti denna kon som kommer att registreras och dyka upp på ditt ekolod. Ovanifrån kommer alltså det avsökta området se ut som i bilden nedan.

ekolodskägla för ett traditionellt ekolod, sett ovanifrån

Eftersom avsökningsområdet har formen av en kon så kommer du alltså att söka av ett bredare område ju djupare vatten du färdas över.

ekolodskägla för ett traditionellt ekolod, sett bakifrån

Något som också påverkar bredden på ekolodskonen är vilken frekvens ekolodet arbetar på. Typiskt för traditionell ekolodsteknik är att ekolodet endast arbetar under en specifik frekvens i taget.

Här varierar det mycket mellan olika tillverkare och modeller, men många ekolod tillåter dig att välja mellan en inställning med låg frekvens eller en med hög frekvens.

Generellt kan man säga att:

Låg frekvens:

 • Fungerar bra för djupt vatten
 • Sämre på att fånga upp detaljer
 • Något bredare ekolodskon

Hög frekvens:

 • Fångar upp detaljer bra
 • Fungerar sämre för djupt vatten
 • Något smalare ekolodskon

Anledningen till att ett ekolod med hög frekvens fungerar sämre på djupt vatten är att en högfrekvent signal dämpas ut snabbare i vattnet än en lågfrekvent signal. Detta gör att det återvändande ekot blir svagare.

Två vanliga frekvenser för traditionella ekolod är 50kHz och 200kHz, där alltså 200kHz ger en smalare kon jämfört med 50kHz. Även ekolod med 83kHz och 200kHz är vanligt.

ekolodskägla för 50kHz och 200kHz

Vad är det du ser på skärmen?

Som nämnt tidigare så expanderar signalen likt en kon från givaren ner mot botten. Det är sedan objekt som dyker upp inuti denna kon som registreras och dyker upp på din ekolodsskärm.

De flesta har troligtvis redan koll på hur ett ekolod visar denna informationen på displayen, har du inte det så kommer dock här en kort förklaring.

De objekt som registreras i ekolodskonen visas sedan upp på din skärm. Skärmen rör sig från höger till vänster, där området längst till höger visar området som du just för tillfället färdas över. Allt annat på skärmen visar områden som du tidigare passerade, alltså historiken.

Beskriver hur displayen på ett ekolod uppdateras

Eftersom bilden översätts från en 3-dimensionell miljö under din båt, till en 2-dimensionell bild på skärmen så kommer mycket information att gå förlorad.

Det är lätt att tänka att det är området rakt under båten du ser på skärmen, detta stämmer alltså oftast inte. Det du ser är objekt som finns någonstans i konen.

Förutom vilket djup fisken står på så går det alltså inte på ett enkelt sätt att avgöra vart i konen fisken befinner sig. Om du fiskar mycket i djupa vatten kan fisken i många lägen vara långt bort från båten, även om den dyker upp på din ekolodsskärm.

illustration av vad du ser på ditt ekolod, jämfört med hur det faktiskt ser ut under vattnet
Vart fiskarna befinner sig i verkligheten, jämfört med hur många misstolkar fiskarnas position.

När passar det att använda ett traditionellt ekolod?

Ett traditionellt ekolod är just vad namnet antyder, traditionellt. Eftersom det endast arbetar i en frekvens i taget så är detaljrikedomen begränsad jämfört med exempelvis ett ekolod med CHIRP-teknik.

Utvecklingen har alltså gått framåt och det finns idag tekniker som ger dig en betydligt mer detaljrik bild av botten och som är bättre på att detektera och separera fiskar.

Ett traditionellt ekolod fungerar dock utmärkt om du främst vill kunna läsa av djup och enkel bottenstruktur, vilket är fallet för många båtägare. Ska du använda ditt ekolod till fiske så är dock någon av de efterföljande teknikerna att föredra.

Detta ger oss sammanfattningsvis:

Fördelar:

 • Bra för att registrera djup och bottenstruktur
 • Billigt

Nackdelar:

 • Låg detaljrikedom
 • Mindre bra på att separera objekt, vilket gör ekolodsbilden svårtolkad

CHIRP-ekolod

Ett CHIRP-ekolod gör att du tar ett rejält steg upp jämfört med den traditionella ekolodstekniken. Det är egentligen inte en ny typ av ekolod, utan snarare en utveckling av signaltekniken för att ge dig mer detaljrikedom och bättre urskiljning av objekt i vattnet.

Vad är CHIRP?

CHIRP står för Compressed High-Intensity Radar Pulse, men vad är det egentligen som döljer sig bakom detta högteknologiskt klingande namn?

Till skillnad från det traditionella ekolodet som arbetar under en frekvens i taget så använder istället CHIRP-ekolod ett svep som innehåller flera frekvenser.

Ekolodsgivaren skickar alltså ut frekvenser inom ett visst intervall, och scannar sedan av efter ekon likt en radio som söker bland radiovågorna efter FM-stationer.

Eftersom ekolodsenheten erhåller information från alla de svepta frekvenserna så får den bättre förutsättningar att rita upp en mer detaljrik avbildning av det som finns under vattnet.

Några av fördelarna med CHIRP-tekniken är:

 • Mer detaljrik bild gör att du lättare kan tolka vad du ser
 • Bättre målseparering gör att du bättre kan se individuella fiskar
 • Du får en klarare bild genom att störningar filtreras bort mer effektivt
 • Klarar av både grunt och djupt vatten

I videon nedan förklaras CHIRP-tekniken på ett lättförståeligt sätt.

När passar det att använda CHIRP-ekolod?

Detta är helt enkelt något för dig som vill ha bättre och mer detaljrik ekolodsbild. Ett ekolod med CHIRP är vanligtvis dyrare än ett med traditionell teknik. Det kan dock vara värt de extra kronorna för att få ett mer lättläst ekolod. Detta framförallt om du tänkt använda ditt ekolod till fiske, eftersom ekolodet bättre kommer att detektera och visa fiskar på din display.

Det kan skilja mycket mellan olika tillverkare hur bra deras CHIRP-teknik är, där bland annat bredden på frekvensbandet ofta skiljer sig en hel del.

Här är ett brett frekvensband att föredra, då det ger ekolodet mer information att arbeta med. Hur enheten tolkar signalerna som den får in kommer självklart även det att ha stor inverkan på detaljrikedomen och kvaliteten på bilden.

CHIRP kan även används i down imaging och side imaging-tekniken, vilket den gör hos de flesta stora ekolodstillverkarna.


Down imaging

Raymarine ekolod med down imaging

Down Imaging ger dig en fotoliknande vy av vad som finns under båten. Tekniken ger ett stort lyft i både detaljrikedom och separering av objekt.

Vad är down imaging?

Man kan likställa down imaging-tekniken med att du har en scanner sittandes bak på båten. När båten rör sig framåt scannas sedan botten av och registrerar både bottenstruktur och objekt med hög precision.

Down imaging använder sig av betydligt högre frekvenser jämfört med ett traditionellt ekolod och CHIRP.

Området som söks av är även betydligt smalare än den vanliga ekolodskäglan, och du får därför ett mer solfjäderformat avsökningsområde.

Så här ser avsökningsområdet ut för ett ekolod med down imaging imaging

Du kommer därför i större grad att registrera objekt som är mer rakt under båten.

Avsökningsområdet för down imaging, sett bakifrån båten

Den höga frekvensen tillsammans med det smalare och mer fokuserade avsökningsområdet gör att du kan få en träffsäker och mer detaljerad bild av botten. Detta gör att du kan särskilja strukturer, växtlighet och olika typer av fiskar med ekolodet.

En nackdel som följer med tekniken, delvis till följd av den höga frekvensen, är att down imaging får svårt att prestera på djupt vatten.

Tekniken finns hos alla de stora tillverkarna. För att göra det hela lite komplicerat så finns det dock inte ett namn på tekniken som används av alla tillverkare, utan alla har sin egen benämning. Detta gör att några av de största tillverkarna valt att benämna tekniken:

 • Lowrance DownScan
 • Raymarine DownVision
 • Garmin DownVü
 • Humminbird HD Down Imaging

Vad är det du ser på skärmen?

Likt det traditionella ekolodet så ser du vad som befinner sig rakt under båten, fast i detta fall mer fokuserat genom att du får ett smalare avsökningsområde.

Resultatet presenteras dock på samma sätt som på ett traditionellt ekolod. Det vill säga att displayen uppdateras i högersidan och resterande del av displayen visar historiken.

Videon nedan ger en bra förklaring över vad du ser med down imaging-tekniken.

När passar det att använda down imaging?

Ett traditionellt ekolod kräver träning och erfarenhet för att du ska kunna läsa av vad det är som visas på displayen. Down imaging ger dig dock en mer detaljrik och lättläst bild, som är betydligt enklare att tyda, framförallt för en nybörjare.

Sammanfattningsvis så kan man alltså säga följande om down imaging:

Fördelar:

 • Enkelt att tyda det som visas på skärmen
 • Fotoliknande bild med hög detaljrikedom
 • Separerar objekt bra

Nackdelar:

 • Fungerar mindre bra på djupt vatten (upp till ca 90 m)
 • Mindre bra till vertikalfiske, då det är svårt att träffa med betet i det tunna avsökningsområdet

Down imaging är alltså ett bra val för tydlig avbildning på lite grundare vatten. Detaljrikedomen gör att ekolodet passar bra till fisket, då du kan urskilja fiskar från exempelvis vegetation.

Om du är ute mycket på havet över lite djupare vatten är dock troligtvis ett traditionellt ekolod med CHIRP att föredra, då det ger en bra bild även på djupt vatten.


Side imaging

Raymarine med side imaging

Side imaging är en av de mest sofistikerade verktyg du kan ha i ditt ekolod idag och togs initialt fram för att effektivt kunna söka av stora ytor av botten. Men vad är det egentligen som särskiljer ett sidoseende ekolod från down imaging?

Vad är side imaging?

För att söka av så stor yta av botten som möjligt så sänder ett ekolod med side imaging ut pulser snett utåt på vardera sida av båt. Detta gör att du får ett avsökningsområde som sträcker sig långt ut på sidorna, men utelämnar området rakt under båten.

Så här ser avsökningsområdet ut för ett ekolod sidoseende ekolod

Av denna anledning så är det vanligt att down imaging och side imaging används tillsammans, för att få en heltäckande översyn av både området vid sidorna och under båten.

Avsökningsområdet för down och side imaging, sett bakifrån båten

Angående frekvens så arbetar även side imaging med höga frekvenser för att få detaljrikedom och bra separering av objekt.

Denna detaljrikedom och förmågan att skilja mellan fisk och bottenstruktur tillsammans med den stora ytan som effektivt kan sökas av som gör det sidoseende ekolodet så populärt.

På samma sätt som för down imaging så har de olika tillverkarna egna namn för side imaging:

 • Lowrance SideScan
 • Raymarine SideVision
 • Garmin SideVü
 • Humminbird HD Side Imaging

Vad är det du ser på skärmen?

Till skillnad från alla de tidigare nämnda ekolodsteknikerna så har du en helt annan vy på displayen när du använder ett sidoseende ekolod. Istället för att bilden rör sig från höger till vänster, så rör sig här innehållet på displayen uppifrån och ner.

Nedanför är en video som förklarar bra vad det är du ser på din skärm när du använder side imaging.

När passar det att använda side imaging?

Med ett sidoseende ekolod kommer du att söka av ett större område och hitta mer fisk och intressanta fiskeplatser. Eftersom du söker av vardera sida av båten så kan du även avgöra vart fisken befinner sig i förhållande till båten, vilket gör ett ekolod med side imaging mycket passande till fiske.

Som nämnt tidigare så är ett bra tips att ha uppe både down imaging och side imaging sida vid sida på ditt ekolod. Du får då en bra överblick av vattnet både under och på sidorna av båten.

Sammanfattningsvis så kan man alltså säga följande om side imaging:

Fördelar:

 • Enkelt att skilja mellan fisk och strukturer på botten
 • Fotoliknande bild med hög detaljrikedom
 • Söker av en stor yta av botten

Nackdelar:

 • Fungerar mindre bra på djupt vatten (upp till ca 45 m)

Kombienhet – Ekolod och kartplotter

Kombinationen av ekolod och kartplotter har funnits tillgängligt på marknaden länge. Det ger dig en kompakt lösning där du samlar både ekolod och plotter i samma enhet.

Om man ser tillbaks några år så var dock skärmstorleken något av ett hinder för kombinationen av ekolod och plotter. Skärmen var ofta liten och det blev svårt att visa både ekolod och karta samtidigt.

I takt med att skärmstorleken på ekolod har ökat, och priset du får betala för en stor skärm har gått ner, så finns det dock många fördelar med att kombinera de båda.

Några av dessa fördelar är:

 • Bättre pris jämfört med att köpa två enheter
 • Att endast använda en skärm kommer att spara utrymme i båten
 • Smidigt att endast behöva fokusera på en skärm

Portabla ekolod & ekolod för isfiske

Ska du bära med dig ditt ekolod längre sträckor till isfisket, eller måste du kunna byta mellan ekolodet mellan olika båtar? Då kan ett portabelt ekolod vara att föredra.

Det finns många varianter att välja mellan, och det är mycket att tänka på för att hitta rätt tillbehör för att få allt att fungera smidigt.

Vi har sammanställt en köpguide för att du ska hitta rätt ekolod till vinterfisket. Den innehåller våra toppval bland ekolod för isfiske, samt även en del tips för att underlätta ditt sökande.