När leker gäddan? – Allt du behöver veta om gäddleken

Gäddan är en vanlig fisk i svenska vatten och förekommer i stort sett över hela landet. Det är därför inte omöjligt att plasken du sett inne i vassen på vårkanten varit lekande gädda. Men när leker gäddan mer exakt? Detta är en fråga som jag länge har funderat på och fick äntligen satt mig ner för att söka rätt på svaret.

Det man kan konstatera är att det kan skilja mycket på när gäddan börjar leka i olika vatten. Generellt kan man dock säga att gäddleken sker från mars till juni. Tidpunkten då leken börjar påverkas bland annat av vattnets temperatur och antalet soltimmar per dag. Låt oss gå lite djupare i ämnet för att få bättre koll på gäddans lek.

Vad påverkar när gäddan börjar leka?

Som nämnt tidigare så har vattnets temperatur visat sig ha stor inverkan på när gäddan börjar leka. Detta betyder att starten på vårleken kommer att bero på hur vädret varit de föregående månaderna.

En kall vinter med ett istäcke som ligger kvar lång tid in på våren kommer troligtvis att betyda att gäddan börjar leka sent. Tvärt om så kan en mild vinter göra att den drar igång tidigt.

Men vid vilken temperatur leker gäddan? Det finns inget exakt svar på detta, vanligt är dock att gäddan börjar leka först när vattentemperaturen når ca 9°C.

Var leker gäddan?

Gäddan är en kallvattenfisk och de stora gäddorna håller sig ofta på djupt vatten under de varma månaderna för att inte vattnet ska bli för varmt. Under leken lockas dock även de stora gäddorna in på mycket grunt vatten.

Det som lockar upp gädda på grundare vatten är att vattentemperaturen snabbast ökar här när vårsolen ligger på. I sjöar ligger dessa områden ofta vid täta vassbälten och grunda vikar.

exempel på var gäddan leker - vanlig lekplats i närheten av en vass

Bland de gäddor som lever vid kusten är det även många som söker sig upp till våtmarker eller översvämmade områden för att leka. Bli därför inte förvånad om du ser stora, relativt orädda gäddor som har letat sig upp i lite mindre vattendrag eller våtmarker.

Gäddfabriker – Konstgjorda lekvatten för gäddan

För att underlätta för gäddor som lever längs ostkusten att hitta lekplatser har man på många ställen anlagt våtmarker. Tanken är att när vårsolen börjar värma upp vattnet så letar sig gäddan upp till dessa våtmarker för att leka.

Man kallar dessa konstgjorda lekvatten för gäddfabriker, men även andra sötvattensfiskar använder. Gäddfabrikerna har visat sig ge bra resultat på många platser, och ses av många som en effektiv åtgärd för att förbättra Östersjöns gäddbestånd.

Det finns dock de som har en helt annan syn på det hela och ifrågasätter om gäddfabrikerna ger det resultat man påstår.

Hur leker gäddan?

När temperaturen i vattnet, och alla andra parametrar står rätt, bestämmer sig gäddan slutligen för att det är dags att leka. Hangäddorna är de första att vara på plats vid lekplatserna.

Hangäddorna har inga revir utan inväntar honorna för leken. När honorna kommer till lekplatsen är det inte ovanligt att flera hangäddor uppvaktar samma hona.

Honan lägger stora mängder ägg under leken. Äggen läggs i omgångar och besprutas med mjölke från en eller flera hanar. Äggen har sedan en klibbig yta för att fastna i vegetationen och invänta kläckning.

Överlevnaden från ägg till utvecklad fisk är låg, vilket gör att detta är en förutsättning för att några av äggen ska växa upp och bli en vuxen gädda.

Men hur länge leker då gäddan? Detta kan variera mycket mellan olika individer. Eftersom hangäddan redan är på plats när honan kommer till lekplatsen så pågår leken i vart fall längre för hanen. För gäddhonans del kan detta vara allt ifrån några dagar till en vecka.

Här är ett fascinerande videoklipp på hur det kan se ut när gäddan leker i ett översvämmat dike tidigt på våren.

De första åren växer gäddan till sig snabbt, det är trots detta stor risk att de blir uppätna av rovfiskar. Det är heller inte ovanligt att denna rovfisk är en annan större gädda, vilket betyder att gäddan inte drar sig för att äta sin egen avkomma.

Kan man fiska gädda under leken?

Slutligen kommer vi till den kanske viktigaste frågan för dig som tycker om att fiska: Är det möjligt att kroka gäddan när den leker?

Det man kan säga om fisket under leken är att det vanligtvis är svårt att få gäddans intresse och kroka den. Den har ju fullt upp med annat!

Alla individer leker dock inte samtidigt. Detta gör att det alltid finns chans att kroka en av de gäddor som inte börjat leka, eller redan har lekt färdigt.

Vad man kanske borde göra är att låta gäddan leka ifred och istället fokusera på fisket före leken eller invänta fisket efter leken. Det är oftast även då du kan få årets bästa fiske.

Förleksfiske efter gädda

Det är ju självklart på våren när första isen släpper som man är mest ivrig att få komma ut och kasta sina första kast, eller kanske testa sin nya utrustning man köpt under vintern. Lycka ända in i benmärgen.

När isen släpper börjar gäddorna röra sig mot djupbranterna utanför lekområdena. Gäddorna rör sig sedan längre in mot lekviken ju närmre lekperioden kommer. Under denna tid kan det fångas riktigt fina gäddor.

På vissa håll i världen fredas gäddan under tiden den leker. I Sverige gäller inte fiskeförbud under leken. Dock finns det områden som man definierar som känsliga områden som regleras under lektiden.

Efterleksfiske efter gädda

fiska gädda efter leken - gädda fångad under efterleksfiske

När gäddan lekt färdigt är det fair play att fiska efter storgäddan. Det är också under tiden efter leken som fisket kan bli riktigt bra, med gäddor som är hungriga efter leken!

Fiske under denna tid på våren ger ofta kraftiga hugg, som saknar motstycke resten av året.

En del av gäddorna stannar kvar vid djupbranterna och inväntar stimmen av braxen och mört som rör sig inåt när vattentemperaturen ökar. En del av gäddorna rör sig dock ut på djupare vatten för att festa på betesstimmen.

Med rätt fiskemetod så är det inga problem att nå både gäddorna inne vid djupbranten och de som står ute på djupet, bara du har rätt betestyp. Du kan se vår sammanställning av våra favoritbeten för gäddfisket här.


Du kanske också är intresserad av:

7 populära fiskeknutar du borde känna till
Hapel eller multirulle? – välj rätt rulle för fisket